Tình yêu trên Blockchain

Vào mùa hè năm 1695, một quý ông khoảng 30 tuổi với một “khu đất tuyệt vời” đã đăng tải tin quảng cáo định kỳ trên một trang báo London – Tuyển tập cải thiện chăn nuôi và thương mại. Mục tiêu của anh là được thành đôi với một …

Xem thêm »
error: Bài viết được bảo vệ!