Thẻ: Vitamin B3

Tổng Quan Về Vitamin B

1. Vitamin B là gì? Vitamin B là một vitamin thiết yếu của cơ thể, thuộc nhóm tan trong nước. Trong cơ thể, vitamin B giữ một vai trò quan trọng, liên quan đến quá trình trao đổi chất, các hoạt động và sự phát triển của hệ thần kinh cũng …

Xem thêm »
error: Bài viết được bảo vệ!