GIẤY CHỨNG NHẬN – CERTIFICATION

CHỨNG NHẬN

Là nhà sản xuất và tiếp thị mật ong Manuka hàng đầu thế giới, Comvita luôn cam kết đảm bảo cung cấp cho khách hàng toàn cầu về độ tươi, tinh khiết, an toàn và xác thực.

ĐƯỢC HIỆP HỘI MẬT ONG UMF ™ CẤP GIẤY PHÉP (1019)

Comvita là đơn vị được UMFHA (Hiệp hội Mật ong Manuka Factor™ Honey Association) cấp giấy phép. Số Giấy phép 1019. Comvita đã là thành viên của UMFHA hơn 18 năm.

Nhãn hiệu UMF ™ là nhãn hiệu chất lượng đã được quốc tế xác minh và công nhận. Nó được hỗ trợ bởi tiêu chuẩn chất lượng công nghiệp, các cuộc kiểm toán độc lập và mạng lưới các phòng thí nghiệm được công nhận trên toàn thế giới. Bạn chắc chắn rằng bạn đang mua mật ong Manuka chất lượng tốt nhất và quyền lợi của bạn như người tiêu dùng được bảo vệ.

Để mang thương hiệu UMF ™, nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu của thương hiệu hiện tại phải có giấy phép UMF ™ với UMFHA (Hiệp hội Mật ong Manuka Factor™ Honey Association). Ngoài ra, Mật ong Manuka UMF ™ chính hãng tuân thủ cả năm tiêu chí sau:

  1. UMF ™ được ghi rõ ràng trên nhãn phía trước
  2. Sản phẩm được đóng vào lọ và dán nhãn ở New Zealand
  3. Đó là từ một công ty New Zealand được UMFHA cấp phép sử dụng tên UMF ™
  4. Có tên của người được cấp phép UMF ™ trên nhãn trước
  5. Có xếp hạng UMF ™ 5+ trở lên.

ĐƯỢC CHỨNG NHẬN HACCP (SỐ CHỨNG NHẬN: HCV21212 VÀ FSAU13 / 8403)

HACCP là viết tắt của Phân tích mối nguy và Điểm kiểm soát tới hạn. Đây là một Hệ thống An toàn Thực phẩm phòng ngừa, trong đó mọi bước trong sản xuất, bảo quản và phân phối một sản phẩm thực phẩm đều được phân tích một cách khoa học về các mối nguy về vi sinh, vật lý và hóa học. Do đó, các mối nguy tiềm ẩn được xác định và thực hiện các biện pháp kiểm soát thích hợp trước khi bất kỳ vấn đề nào xảy ra.

Comvita hoạt động theo Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm được chứng nhận tuân thủ CAC HACCPVER: 2003 – CODEX HACCP (Phân tích mối nguy và Điểm kiểm soát tới hạn) và GMP (Thực hành Sản xuất Tốt) để sản xuất, đóng gói và phân phối Thực vật hỗn hợp và Mật ong được chứng nhận UMF ™ ( Mật ong Manuka).

NHÀ XUẤT KHẨU ĐƯỢC ĐĂNG KÝ VỚI BỘ CÔNG NGHIỆP CHÍNH (MPI) CỦA CHÍNH PHÚ NEW ZEALAND

Comvita được đăng ký với tư cách là Đơn vị xuất khẩu chính với Bộ Công nghiệp. Các đơn vị xuất khẩu của New Zealand cần phải được đăng ký để có thể nộp đơn xin bảo lãnh chính thức (giấy chứng nhận xuất khẩu).

Nhiệm vụ của Các Đơn vị Đăng ký xuất khẩu:

Có một số nhiệm vụ nhất định đối với các Đơn vị Đăng ký xuất khẩu phải thực hiện theo các Đạo luật khác nhau. Với tư cách là Đơn vị Đăng ký xuất khẩu, Comvita nhận được thư từ Bộ KH & ĐT, trong đó nêu rõ các thuế cụ thể đối với các sản phẩm mà chúng tôi xuất khẩu. Các nhiệm vụ bao gồm:

  1. Đảm bảo sản phẩm của chúng tôi đáp ứng các tiêu chuẩn liên quan của New Zealand
  2. Tuân thủ các yêu cầu đủ điều kiện xuất khẩu liên quan
  3. Báo cáo cho Bộ KH & ĐT nếu họ không còn phù hợp với mục đích hoặc bị nước nhập khẩu từ chối nhập
  4. Lưu giữ hồ sơ thích hợp.

ĐĂNG KÝ CÁC CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ RỦI RO (RMPS) VỚI BỘ CÔNG NGHIỆP CHÍNH CỦA CHÍNH PHỦ

Comvita chế biến và lưu trữ các sản phẩm, được phân loại theo luật New Zealand là sản phẩm động vật. Điều này bao gồm các sản phẩm từ ong và các sản phẩm dầu cá Omega của chúng tôi. Chúng tôi hoạt động theo Chương trình Quản lý Rủi ro đã đăng ký (RMP). RMP là một chương trình bằng văn bản được thiết kế để quản lý các mối nguy hiểm, tính lành mạnh và ghi nhãn cho nguyên liệu và sản phẩm động vật. Comvita’s RMP mô tả cách chúng tôi xử lý sản phẩm của bạn để đáp ứng các yêu cầu của Đạo luật Sản phẩm Động vật 1999. Điều này nhằm đảm bảo sản phẩm chúng tôi bán là ‘phù hợp với mục đích’ – an toàn, phù hợp và được dán nhãn trung thực.

Comvita’s RMP được đăng ký và xác minh bởi Bộ Công nghiệp New Zealand.

BỘ Y TẾ NEW ZEALAND CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN GMP

Tại thị trường Australian , một số sản phẩm Comvita được phân loại là Hàng hóa Trị liệu. Medsafe, một bộ phận của Bộ Y tế New Zealand, xác minh các hệ thống và quy trình mà cơ sở Paengaroa của chúng tôi áp dụng dựa trên Hướng dẫn Thực hành Sản xuất Thuốc tốt (PIC / S) được quốc tế công nhận. Chứng nhận này công nhận chúng tôi có hệ thống mạnh mẽ để đảm bảo hàng hóa trị liệu an toàn và hiệu quả.

GIẤY CHỨNG NHẬN HÀNG HÓA TRỊ LIỆU AUSTRALIAN (TGA) GIẤY CHỨNG NHẬN GMP

Ở Australian, tại trang trại Coominya của chúng tôi, các hoạt động Chiết xuất Lá Ô liu của chúng tôi có Giấy phép Sản xuất Thuốc Trị liệu Thảo dược. Điều này có nghĩa là TGA đã xác minh việc Tuân thủ GMP của chúng tôi với tư cách là Nhà sản xuất có các hệ thống mạnh mẽ để đáp ứng Nguyên tắc PIC / S. Giấy phép này cho phép các hoạt động của chúng tôi thực hiện việc sản xuất toàn bộ sản phẩm hàng hóa trị liệu từ Thảo dược (không bao gồm thử nghiệm) và bán sản phẩm ra thị trường.

Sưu tầm và phiên dịch bởi okchances

 

Trả lời

error: Bài viết được bảo vệ!