Pixelated Bitcoin

TIỀN THUẬT TOÁN CRYPTOCURRENCY

Hiện tại có nhiều cách gọi khác nhau về đồng Tiền thuật toán như: Tiền ảo, tiền điện tử, Tiền thuật toán hay một số người còn gọi là Bitcoins (là đồng tiền điện tử thành công nhất hiện này). Trong bài viết này sẽ đưa ra những khái niệm về đồng tiền ảo mà sử dụng ít khái niệm kỹ thuật nhất để các bạn có thể có cái nhìn tổng quan về nó
Tiền thuật toán là gì ?
Tiền thuật toán là một loại tiền tệ kỹ thuật số, được sinh ra bởi các thuật toán mã hóa phức tạp dưới dạng phần mềm mã nguồn mở. Tiền thuật toán được trao đổi giao dịch thông qua các thiết bị có kết nối internet và được xác thực trên hệ thống máy chủ phân tán trên khắp thế giới mà không thông qua tổ chức trung gian hay quốc gia nào.
Hiện tại trên thế giới có hàng nghìn loại Tiền thuật toán khác nhau (được gọi là Altcoins để phân biệt với đồng bitcoin) được tạo ra bởi các thuật toán khác nhau. Đi đầu trong những loại tiền ảo đó là đồng Bitcoins (hiện tại 01 Bitcoins có giá trị tương đương 660$). Ngoài ra có thể kể đến các đồng tiền ảo khác có giá trị cao được thị trường chấp nhận như một loại tiền tệ để thanh toán như: ETH, ETC, LTC, DOGE, DASH…
Cách thức tạo ra đồng Tiền thuật toán như thế nào ?

Để hiểu được cách tạo ra đồng Tiền thuật toán có một khai niệm là “Đào Bit” (mining data). Các máy tính tham gia đào cần được cài đặt phần mềm và thực hiện mã hóa và giải mã những khối lệnh được đưa ra. Cứ sau một khối lượng công việc nhất định thì số lượng tiền ảo sẽ được sinh ra và số lượng tiền ảo được sinh ra sẽ giảm dần theo thời gian trong khi khối lượng công việc phải thực hiện sẽ tăng lên. Để hiểu rõ hơn về việc này ta có thể lấy đồng Bitcoins là một ví dụ: Chúng ta ví bitcoin bằng một ounce vàng, thì cứ khoảng mỗi 10 phút thì sẽ có một số lượng bitcoin (vàng) “đào” lên được. Con số này hiện nay là 25 (vì đã giảm đi phân nửa sau mỗi 4 năm so với con số ban đầu là 50). Và cho tới năm 2140, sẽ có tổng cộng tất cả là 21 triệu bitcoins. Nói cách khác, sau khi 21 triệu bitcoins đã đào
lên hết vào năm 2140, sẽ không còn bitcoins để đào nữa.
Việc tạo ra đồng Tiền thuật toán được quyết định trên hệ thống các máy chủ ngang hàng phân tán trên khắp thế giớ dựa theo thuật toán đã được quy định trước đó. Không một tổ chức, chính phủ, cá nhân đơn lẻ nào có thể quyết định được điều này.
Hầu hết các đồng Tiền thuật toán cryptocurrencies được thiết kế để giảm số lượng sản xuất theo thời gian như Bitcoin. Đó là điểm khác biệt với các đồng tiền được tạo ra bởi các chính phủ, nơi tổ chức tài chính luôn có thể tạo ra nhiều hơn có thể gấy ra lạm phát.

Nguồn: Sưu tầm

Trả lời

error: Bài viết được bảo vệ!