TIỀN THUẬT TOÁN CÓ ĐƯỢC COI LÀ TIỀN THẬT KHÔNG

Định nghĩa về tiền
Tiền là vật ngang giá, có tính thanh khoản cao nhất dùng để trao đổi lấy hàng hóa, dịch vụ, mọi người đều sẵn sàng chấp nhận sử dụng và thường được Nhà nước phát hành bảo đảm giá trị bởi các tài sản khác như vàng, kim loại quý, trái phiếu, ngoại tệ… hình thành một phương tiện thanh toán được một cộng đồng công nhận trong một vùng phổ biến nhất định.
Vậy Tiền thuật toán có được coi là tiền không ?
Qua phần định nghĩa về tiền như ở trên, chúng ta có thể thấy thời điểm hiện tại có rất nhiều đồng Tiền thuật toán được coi là tiền vì nó đảm bỏa một số yếu tố cơ bản như:
Được nhiều người chấp nhận và được sử dụng để thanh toán, trao đổi hàng hóa dịch vụ;
Có tính thanh khoản rất cao. Việc chuyển đổi từ Tiền thuật toán sang các loại tiền tệ khác được các quốc gia phát hành rất nhanh chóng và thuận tiện.
Việc phát hành Tiền thuật toán cũng tuân theo những quy tắc nhất định nhằm đảm bảo số lượng tiền được phát hành không quá nhiều sẽ gây ra tình trạng lạm phát giảm giá trị của đồng tiền.
Hiện tại một số quốc gia như Trung Quốc cũng có ý định phát hành Tiền thuật toán cho riêng mình.
Trong thời gian vừa qua cũng có rất nhiều quốc gia, tổ chức công nhận Tiền thuật toán là một loại tiền tệ được sử dụng để thanh toán hàng hóa dịch vụ như: Liên minh Châu Âu, Đức, Nhật Bản, Thụy Sỹ… các công ty như: Dell, Microssoff, Apple…
Qua đây ta có thể thấy Tiền thuật toán cũng là một loại tiền tệ. Việc sở hữu những đồng Tiền thuật toán cũng coi như sở hữu một khối tài sản. Tiền thuật toán là xu thế tất yếu trong quá trình tiến hóa của tiền tệ cũng như khoa học công nghệ thông tin. Trong thời gian vừa qua có rất nhiều người sớm nhìn nhận được xu thế đã sớm sở hữu những đồng Tiền thuật toán. Trong tương lai không xa đây sẽ là những khối tài sản lớn.
Trong thời gian vừa qua có rất nhiều tổ chức phát hành những đồng tiền ảo khác nhau và các tổ chức đó đang lỗ lực có những kế hoạch hành động rất cụ thể nhằm đưa những đồng
tiền đó thành những đồng tiền có giá trị thật như: Liên kết với các công ty, tập đoàn lớn để thực hiện sử dụng trong thanh toán hàng hóa dịch vụ, sử dụng nhiều chính sách maketting nhằm đưa đồng tiến đó ra cộng đồng để tăng số lượng người chấp nhận sử dụng nó.

Nguồn: Sưu tầm

Trả lời

error: Bài viết được bảo vệ!