Thông tin về Zcash (ZEC)

Zcash (ZEC) là một đồng tiền điện tử phân quyền mã nguồn mở được ra mắt vào tháng 10 năm 2016 và được “fork” từ Bitcoin.

Trọng tâm chính của Zcash là bảo mật và ẩn danh các giao dịch. Dự án sử dụng một công nghệ gọi là “Zerocash”, một giao thức tiền điện tử không tiết lộ nguồn gốc, đích đến và số tiền thanh toán trong blockchain; Thay vào đó, sự chính xác của giao dịch được thể hiện thông qua việc sử dụng một khái niệm mật mã được gọi là “zero-bằng chứng tri thức” (zero-knowledge proof) .

Giống như Bitcoin, Zcash là một tiền điện tử POS (chứng minh bằng công), được tạo ra bởi việc đào với tổng số đồng là 21 triệu. Thời gian block chỉ là 2,5 phút (nhanh hơn bốn lần Bitcoin), nhưng phần thưởng ban đầu được đặt là 12,5 ZEC mỗi block (ít hơn Bitcoin gấp bốn lần). Đối với khai thác mỏ, Zcash sử dụng thuật toán băm Equihash. Zcash là một tổ chức kinh doanh được tài trợ mạnh mẽ và đã đưa ra phần thưởng cho những người sáng lập, trong đó 10% số tiền được khai thác được phân phối cho các nhà đầu tư nắm cổ phần trong Công ty Zcash.

Trả lời

error: Bài viết được bảo vệ!