stablecoins không phải là tiền điện tử

Việc thiếu tính thống nhất trong stablecoins đã khiến Cơ quan Dịch vụ Tài chính của Nhật Bản (FSA) kết luận rằng stablecoins không phải là tiền điện tử.

Cơ quan dịch vụ tài chính của Nhật Bản (FSA) gần đây đã thông báo rằng họ không cho rằng stablecoin nên được phân loại trong cùng một loại như tiền điện tử.

Theo Đạo luật dịch vụ thanh toán của Nhật Bản và Luật thanh toán quỹ, tiền điện tử được coi là phương thức thanh toán mà người dùng không cần phải trả thuế. Trong khi đó, stablecoin không đáp ứng được các tiêu chí này, vì hiện tại phần lớn các tài sản kỹ thuật số được neo theo bằng đồng đô la có các đặc điểm khác nhau, và việc thiếu một tập hợp các đặc tính khiến cho việc phân loại chúng là không thể.

Do đó theo Đạo luật dịch vụ thanh toán Nhật Bản, stablecoins không đáp ứng được các tiêu chí hiện hành để phân loại là tiền điện tử và người phát ngôn của FSA cho biết “do đặc điểm của stablecoin, nó không nhất thiết phải đề xuất những gì các công ty cần có được hoặc đăng ký trước khi phát hành stablecoins”. Điều thú vị là gần đây FSA Nhật Bản đã nhượng quyền cho Hiệp hội trao đổi tiền điện tử Nhật Bản (JVCEA), bằng cách cho tập thể quyền tự điều tiết các trao đổi tiền điện tử ở Nhật Bản, JVCEA sẽ không thể tự điều chỉnh stablecoins vì chúng đã được xác định không phải là tiền điện tử.

Dường như nhiệm vụ điều chỉnh các stablecoin sẽ do FSA Nhật Bản đảm nhiệm và các nhà quản lý sẽ cần phải phân tích từng stablecoin một trên cơ sở cá nhân để phân loại chúng.

Các nguồn tham khảo:

Cointelegraph/blogtienao

Trả lời

error: Bài viết được bảo vệ!