Thông tin về các đợt huy động vốn của Kambria

Kambria đã tiến hành ba vòng gọi vốn là Seed round, Private-sale và Public-sale;

 • Tổng lượng KAT ban đầu: 5.000.000.000 KAT;
 • Vốn gọi tối đa (Hard Cap): $19.9 triệu USD;
 • Vốn gọi tối thiểu (Soft Cap): $9 triệu USD.
 • Dự án đã gọi vốn được 14 triệu USD sau đợt private-sale và tiến hành đợt gọi vốn pre-sale vào tháng 12 năm 2018

Thông tin về đợt bán Pre-Sale của Kambria:

 • Thời gian: 01 – 05/12/2018 (đã kết thúc);
 • Số token bán trong đợt Pre-Sale: 300.000.000 KAT:
 • Giá Pre-Sale: $0.02/KAT (không discount, không bonus);
 • Token được bán trong đợt pre-sale sẽ không bị lock;
 • Số lượng mua tối thiểu: 5 ETH: Không giới hạn số lượng mua tối đa;
 • KAT được mua trong đợt pre-sale dự kiến sẽ được phân phối 1/3 mỗi tháng trong 03 tháng.
 • Danh sách các distributors chính thức của Kambria trong tháng 12/2018 gồm có 11 bên cả các nhóm trong nước và các nhóm nước ngoài: Blogtienao; Insight Group; Coin68; Coin98; Tiendientu; MoonRadius; Crypto Japan; BitcoinVietnamNews; VBC; VNC và Alpha Blockchain Consulting;
 • Các công dân ở 23 quốc gia sau đã không được phép tham gia mua token KAT: Balkans, Belarus, Bolivia, Bulgaria, Burma, Bờ Biển Ngà, Cuba, Cộng Hòa Dân Chủ Congo, Ecuador, Ấn Độ, Indonesia, Iran, Iraq, Liberia, Nicaragua, Bắc Triều Tiên, Trung Quốc, Qatar, Sudan, Syria, Hoa Kỳ, Yemen và Zimbabwe.

Vào ngày 19/12/2018, Kambria đã đốt lượng token 1,2 tỷ KAT chưa được bán hết trong các vòng. Tổng cung mới của KAT sau 19/12/2018 là 3,8 tỷ.

Tổng hợp

Trả lời

error: Bài viết được bảo vệ!