THÔNG TIN PURA NGÀY 05.01.2018

CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN VÀ INTERNET KẾT NỐI VẠN VẬT ( IoT)

( https://pura.one/blockchain-technology-internet-things/ )
NHỮNG ỨNG DỤNG TIỀM NĂNG CỦA CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN.
✔️ Sự minh bạch và an toàn là điều rất quan trọng trong các ứng dụng kỹ thuật số.
? Với blockchain, giao dịch diễn ra trong một môi trường hoàn toàn riêng tư, minh bạch và an toàn. Dựa trên các kết nối số, những người có tư duy mở và can đảm đang phát triển những đổi mới cho một kỷ nguyên mới trong công nghệ. Họ đang thay đổi giá trị tập thể của con người và xác nhận vai trò của họ như là CÁ NHÂN TỰ TRỊ và có TÍNH HỢP TÁC.
? Tuy nhiên, hiệu quả của việc số hoá không chỉ phụ thuộc vào đơn thuần từ một công nghệ nào đó. Mà hơn thế, họ cũng sử dụng các công nghệ theo cách kết hợp với việc yêu cầu cho một MÔI TRƯỜNG AN TOÀN. Không quan trọng là chúng ta đang nói về trí thông minh nhân tạo, Internet of Things( Internet kết nội vạn vật), in ấn 3D hay robot. Tính minh bạch và an toàn là điều không thể thiếu cho sự tin tưởng vào những đổi mới và để họ phát triển mạnh trong thế giới số hoá.
✔️ Ứng dụng của công nghệ Blockchain.
? Công nghệ Blockchain đang là một chủ đề phổ biến và gây tranh cãi về công nghệ thông tin trên toàn cầu. Phù hợp với điều này, việc phân tích và phát triển các ứng dụng tiềm năng sẽ mở đường cho các giải pháp mới. Một ứng dụng có thể cải thiện chuỗi cung ứng trong vận chuyển thực phẩm để tìm ra nguyên nhân gây ô nhiễm nguy hiểm. Hàng năm, có tới 400.000 người trên toàn thế giới chết vì bị ô nhiễm thực phẩm theo thống kê của WHO.
? Rõ ràng, tốc độ và cơ cấu phân quyền cũng là những thành phần thiết yếu trong việc mang lại hiệu quả của du lịch quốc tế. Việc đặt phòng khách sạn của các chuỗi khách sạn lớn có thể thông qua công nghệ Blockchain, điều này thể hiện rõ rệt khi các công ty con vẫn còn có sẵn giường được cung cấp bởi các đại lý về du lịch.
? Không nghi ngờ gì nữa, sự an toàn rất quan trọng cho sự thành công của IoT (Internet of things). Các cuộc tấn công của tin tặc và trộm cắp dữ liệu tạo ra những thách thức to lớn. Các blockchain đảm bảo rằng những người khởi tạo cho giao dịch đó vẫn còn được nhìn thấy và các giai đoạn diễn ra giao dịch là minh bạch và an toàn. Ví dụ, các chương trình thử nghiệm cung cấp các ứng dụng cho nhiều dự án khác nhau, chẳng hạn như các chỉ số về thời gian mà không thể thao túng được, hay qua việc kiểm tra chất lượng đáng tin cậy của những hàng hoá xa xỉ để thông minh hóa tài chính cho các giao dịch thương mại.
? Nói chung, để xua tan những nghi ngờ của những người không quan tâm đến công nghệ Blockchain và Cryptocurrencies và xem đó như những công cụ để đầu cơ, việc cung cấp thông tin trên toàn cầu về công nghệ Blockchain và các ứng dụng tiềm năng là rất quan trọng. Công nghệ Blockchain cung cấp rất nhiều cơ hội và khả năng mang lại tài sản to lớn cho nhiều khu vực và ngành công nghiệp, có rất nhiều điều vẫn chưa được khám phá.
(Nguồn: Bài viết này dựa trên một bài viết của Karl-Heinz Land trên tạp chí It-Daily và Tạp chí Quản lý CNTT 11/2017.)

Trả lời

error: Bài viết được bảo vệ!