Stratis blockchain tham gia Microsoft Azure Marketplace

Stratis một Blockchain đã hoàn thiện với đầy đủ chức năng, như một nền tảng dịch vụ, Stratis chính thức đã tham gia vào Microsoft Azure Marketplace cung cấp cho các nhà phát triển sử dụng ngôn ngữ C # công cụ để tạo ra các ứng dụng bổ sung cho nền tảng này. Microsoft Azure, cung cấp cho khách hàng doanh nghiệp và nhà phát triển phần mềm một môi trường phát triển blockchain dựa trên đám mây. Hiện đã có hàng triệu khách hàng, các nhà lập trình viên sử dụng dịch vụ của Mircosoft Azure.
Là một phần của việc gia nhập Microsoft Azure, Stratis đã đưa ra các nút (node) hoàn chỉnh cho ngôn ngữ lập trình C #. Các nút cung cấp công cụ tiên tiến hơn được sử dụng để phân tích và tương tác với các giao dịch khác nhau Blockchain. Một nút đầy đủ (fullnode) trong C # cho phép Stratis Blockchain tạo các ứng dụng trong C # mà không cần phải sử dụng thông qua ngôn ngữ lập trình C ++. Bên cạnh đó, điều này sẽ mở ra sự phát triển của blockchain tới một cộng đồng mới của các nhà phát triển C #, về cơ bản sẽ góp phần mở rộng nền tảng này hơn nữa.
Điều này rất có nghĩa cho Stratis, nền tảng này trở nên rất hấp dẫn hơn đối với các tập đoàn lớn (trong đó C # là ngôn ngữ chi phối). Sẽ không ngạc nhiên nếu chúng ta thấy một số các quan hệ đối tác mới trong vài tuần tới giữa Stratis và các tập đoàn lớn. Các công ty này có thể tạo Blockchains hoặc Sidechains và tạo ra các hợp đồng thông minh chạy trên Stratis.
Stratis Blockchain trở lên nổi tiếng trong cộng đồng Tiền thuật toán khi ROI / ICO đạt tới hơn 100 000%. (ROI là thuật ngữ nói đến lợi nhuận trên đầu tư, ICO là thuật ngữ phổ biến gần đây, đó là việc khởi động bán tocken đến các nhà đầu tư).

Trả lời

error: Bài viết được bảo vệ!