Slushpool khả năng khai thác Litecoin

Slushpool đang xem xết khản năng cho phép khai thác Litecoin. Thời điểm trước đây, hồ khai thác Slushpool có bổ sung hỗ trợ ZCash, tuy nhiên có vẻ như việc hỗ trợ LTC được chào đón nhiều hơn. Điều này trở nên đặc biệt là hợp lệ khi nhìn vào sự phân bố mạng hashrate hiện hành. Xất khi hồ khai thác F2Pool đang tham gia hơn đa số hashpower kể từ 24 giờ trước. Cụ thể hơn, F2Pool vẫn kiểm soát hơn một nửa của mạng hashrate Litecoin. Vấn đề này trở nên rõ ràng hơn vào buổi sáng ngày hôm qua. Tại thời điểm đó, F2Pool đại diện cho hơn 56% của tất cả các nỗ lực khai thác mỏ. Kể từ sau đó, tỷ lệ đã bắt đầu co lại một chút. Tuy nhiên, F2Pool vẫn còn ở 51,6% vào thời điểm hiện tại. Nếu Slushpool phép Litecoin, mối quan tâm này có thể khắc phục tương đối nhanh chóng. Việc kiểm soát hơn 50% hashrate đen lại mối lo ngại lớn về một cuộc tấn công 51% và chiếm quyền kiểm soát. Vào thời điểm hiện tại, việc F2Pool kiếm soát hơn 50% hashrate không phải là vấn đề lớn đối với Litecoin. Nó có thể được giả quyết sớm khi có thêm các hồ khai khác khác tham gia khai khác Litecoin.
Đề xuất của Slushpool vể việc khai thác Litecoin cần nhận được sự ủng hộ của các thơi mỏ thông qua phiếu bầu. Tuy nhiên, không rõ ngưỡng số phiếu cần có để đề xuất này được thông qua. Thời điểm hiện tại mới chỉ có 13 phiếu đã được đúc ủng hộ đề xuất này

Tuy LTC là một loại Cryptocurrency lớn và rất phát triển, nhưng hơi khó hiểu khi có quá ít hồ khai thác Litecoin. Rõ ràng có rất nhiều người muốn khai thác tiền tệ phổ biến này. Nếu Slushpool quyết định khai thác LTC thì đó là điều khá thú vị, sẽ nhiều người co cơ hội được khai thác và sở hữi loại tiền thuật toán này. Ngoài ra về khía cạnh phần cứng khai thác Bitmain hiện đang đưa ra thế hệ mới của họ về phần cứng khai thác Litecoin.

Trả lời

error: Bài viết được bảo vệ!