Sách trắng PURA – PURA Whitepaper phiên bản 0.2

Đã có sách trắng PURA. Truy cập pura.one để xem tất cả các thông tin bạn cần.

Nhiều người trong số các bạn đã được yêu cầu và chờ đợi sách trắng của PURA- và đây là sách trắng – Pura Whitepaper phiên bản 0.2

https://pura.one/wp-content/uploads/2017/11/Pura_Whitepaper_0.2.pdf

♦ Tìm tất cả các thông tin về PURA bạn cần đầu tư và tìm hiểu về tầm nhìn của chúng tôi cho cộng đồng. Tìm hiểu về đồng điền kỹ thuật số và tính bền vững với môi trường, sự đóng góp xã hội và tại sao PURA là một trong những đồng tiền hàng đầu trên thị trường.

♦ Đối với tất cả các chi tiết này, bạn có thể đọc về nhiều dự án mới và sáng tạo của chúng tôi. Hơn nữa, chúng tôi đang có kế hoạch để thực hiện nhiều chức năng trong tương lai gần và để cải thiện công nghệ của chúng tôi hơn nữa.

♦ Trong khi bạn có thể đã biết các sự kiện cơ bản, bài báo này bao gồm nhiều chi tiết về nền tảng của Hệ sinh thái Chung, các masternodes và thợ mỏ (miners). Và chúng tôi cũng rất vui khi trả lời bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có đặt ra cho chúng tôi – vì vậy hãy giữ những điều đó tiếp tục trong thời gian tới!

Nguồn: Sưu Tầm

Trả lời

error: Bài viết được bảo vệ!