QŨY ĐẦU TƯ ETHEREUM ETF

Ủy ban Bảo mật và Trao đổi Chứng khoán Hoa Kỳ SEC (Securities and Exchange Commission) đang xem xét lại quyết định của họ về việc từ chối quỹ đầu tư Bitcoin ETF(Exchange Traded Fund). Việc này đã ngăn chặn Bitcoin được khai thác trên thị trường chứng khoán hàng đầu của Mỹ (BATS). Tuy nhiên, theo tạp chí Fortune, vẫn tiếp tục có nhưng đơn đề nghị mới về việc mở các quỹ đầu tư sử dụng Tiền thuật toán.
Trong thời gian này, quỹ đầu tư ETF sử dụng đồng tiền Ethereum cũng đang được xem xét tích cực bởi SEC. Theo tuyên bố của SEC: Không giống như Bitcoin, các chỉ số giá trị của Ethereum đều là những giá trị thực, vì vậy họ hi vọng ETH sẽ được trao đổi trên thị trường chứng khoán New York. Cụ thể hơn, theo SEC: Bitcoin được tạo ra chỉ giống như nơi để lưu trữ giá trị tương đương, trong khi đó đối với Ethereum, giá trị của nó được sinh ra chính là chi phí để chi trả cho các hoạt động, các công việc cụ thể được khai thác trên mạng Ethereum.
Trong khi quỹ đầu tư Bitcoin ETF đã bị từ chối thì Ethereum ETF hiện đang được xem xét tích cực bởi SEC. Ủy ban đang tiến hành tố tụng theo Mục 19 (b) (2) (B) của Đạo luật 11 để đưa ra quyết định cuối cùng về Ethereum ETF.

Nếu Ethereum ETF được chấp thuận bởi SEC thì đây thực sự là một tác động mạnh có thể tạo lên sự tăng giá đột biến của ETH trên thị trường.

Trả lời

error: Bài viết được bảo vệ!