Quỹ Arca đệ trình lên SEC để phát hành cổ phiếu số hóa như stablecoin trên blockchain ETH

Theo một tài liệu đệ trình vào ngày 12 tháng 4, Arca – một quỹ quản lý đầu tư cấp tổ chức của Mỹ – đang tìm kiếm sự chấp thuận theo quy định để phát hành chứng khoán số hóa trên blockchain.

Công ty đã đệ trình lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) để phát hành Arca UST Coins – cổ phiếu số hóa sẽ được xác thực và ghi lại dưới dạng token ương thích ERC-20 trên blockchain ethereum (ETH).

Arca giải thích rằng xác thực giao dịch trước khi được ghi lại sẽ cho phép blockchain chỉ lưu trữ các giao dịch hợp lệ và được ủy quyền, một khi dữ liệu được ghi lại trên blockchain sẽ trở nên bất biến.

Công ty đã vạch ra mục tiêu đầu tư của mình là tìm kiếm tổng lợi nhuận tối đa phù hợp với việc bảo toàn vốn.

Trong hồ sơ, Arca đã định rõ giá trị tài sản ròng ban đầu (NAV) của token UST của họ sẽ là 1 đô-la, với ít nhất 80% quỹ dự định đầu tư vào chứng khoán Kho bạc Hoa Kỳ như hối phiếu, trái phiếu và tín phiếu do Kho bạc Mỹ phát hành. Theo tài liệu, phần còn lại được thiết lập để đầu tư vào các loại công cụ thu nhập cố định khác, bao gồm trái phiếu và chứng khoán nợ được phát hành trong và ngoài Hoa Kỳ. Khoản đầu tư ban đầu tối thiểu của một cổ đông sẽ là 1.000 đô-la.

Công ty tiếp tục tuyên bố rằng NAV của Arca UST Coins sẽ ít bị biến động khi so sánh với các stablecoin – một loại tiền kỹ thuật số có giá trị được neo vào đồng đô-la hoặc các loại tiền fiat khác – ngày càng phổ biến.

Mặc dù Arca chỉ ra rằng những người nắm giữ Arca UST Coins có thể gặp biến động NAV nhiều hơn so với các stablecoin thông thường, công ty vẫn nhấn mạnh rằng sự biến động đó sẽ tương đối hạn chế, điều này cho phép công ty mô tả đồng UST của mình là “stablecoin” khi nộp đơn.

Arca nhấn mạnh rằng Arca UST Coins sẽ không được niêm yết để giao dịch trên bất kỳ sàn giao dịch chứng khoán truyền thống nào hoặc thông qua bất kỳ hệ thống thị trường quốc gia nào, ngoài ra công ty không có thỏa thuận với một sàn giao dịch phi tập trung. Do đó, Arca giải thích rằng các nhà đầu tư sẽ chỉ có thể thực hiện các giao dịch thứ cấp trên cơ sở ngang hàng.

Theo Cointelegraph

Trả lời

error: Bài viết được bảo vệ!