PURA đã được liệt kê trên Coinpayments.net

Tin tức nóng!
PURA đã được liệt kê trên https://www.coinpayments.net/!
Coinpayments.net là một cổng thanh toán được tích hợp cho các đồng tiền điện tử với hơn 80 đồng tiền được hỗ trợ. Chúng cung cấp nút buy-now, giỏ mua hàng và các công cụ khác được chấp nhận như Pura, Bitcoin, Litecoin, và các đồng tiền điện tử khác và cả altcoins trên trang web của bạn. Hơn nữa, Coinpayments cũng cung cấp các plugin giỏ hàng cho tất cả các webcarts phổ biến được sử dụng ngày nay. Truy cập trang web của họ để tìm hiểu thêm!

Nguồn: sưu tầm

Trả lời

error: Bài viết được bảo vệ!