Những con số đáng lưu ý của kinh tế Việt Nam 5 tháng đầu năm

Trong 5 tháng đầu năm, 52.322 doanh nghiệp đã được đăng ký thành lập mới, tổng vốn đăng ký là 516,9 nghìn tỷ đồng, tăng 3,5% về số doanh nghiệp và tăng 6,4% về vốn so với cùng kỳ năm 2017.

Những con số đáng lưu ý của kinh tế Việt Nam 5 tháng đầu năm

Tổng cục Thống kê vừa ra báo cáo về tình hình kinh tế 5 tháng đầu năm 2018. Theo đó, vẽ nên bức tranh vĩ mô về kinh tế Việt Nam qua các con số.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2018, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 6,6% của cùng kỳ năm 2017.

 Những con số đáng lưu ý của kinh tế Việt Nam 5 tháng đầu năm - Ảnh 1.

Trong các ngành công nghiệp cấp II, một số ngành có chỉ số sản xuất 5 tháng cao hơn so với cùng kỳ năm trước, gồm:

 Những con số đáng lưu ý của kinh tế Việt Nam 5 tháng đầu năm - Ảnh 2.

Trong khi đó, các ngành thuộc nhóm khai thác dầu thô, khí đốt, khai khoáng giảm mạnh

 Những con số đáng lưu ý của kinh tế Việt Nam 5 tháng đầu năm - Ảnh 3.

Số doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng hoạt động có chiều hướng tăng

 Những con số đáng lưu ý của kinh tế Việt Nam 5 tháng đầu năm - Ảnh 4.

Hàn Quốc tiếp tục giữ ngôi vương về đầu tư vào Việt Nam

 Những con số đáng lưu ý của kinh tế Việt Nam 5 tháng đầu năm - Ảnh 5.

Đơn vị: triệu USD

Tài chính ngân hàng là lĩnh vực Việt Nam đầu tư mạnh nhất ra nước ngoài

Tính chung tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và tăng thêm) 5 tháng đầu năm 2018 đạt 184,7 triệu USD.

 Những con số đáng lưu ý của kinh tế Việt Nam 5 tháng đầu năm - Ảnh 6.

Đơn vị: triệu USD

Chưa bội chi ngân sách 5 tháng đầu năm

 Những con số đáng lưu ý của kinh tế Việt Nam 5 tháng đầu năm - Ảnh 7.

Đơn vị: nghìn tỷ

Thuế công thương nghiệp và dịch vụ ngoài nhà nước đóng góp nhiều nhất cho ngân sách Nhà nước

 Những con số đáng lưu ý của kinh tế Việt Nam 5 tháng đầu năm - Ảnh 8.

Đơn vị: nghìn tỷ

Chi thường xuyên vẫn chiếm một tỷ trọng rất lớn trong việc chi tiêu của ngân sách

 Những con số đáng lưu ý của kinh tế Việt Nam 5 tháng đầu năm - Ảnh 9.

Đơn vị: nghìn tỷ

Việt Nam xuất siêu 3.39 tỷ USD

 Những con số đáng lưu ý của kinh tế Việt Nam 5 tháng đầu năm - Ảnh 10.

Đơn vị: tỷ USD

Xuất khẩu nhiều mặt hàng nông, thuỷ sản đã tăng khá trong 5 tháng đầu năm

 Những con số đáng lưu ý của kinh tế Việt Nam 5 tháng đầu năm - Ảnh 11.

Đơn vị: tỷ USD

Điện tử, máy tính và linh kiện là nhóm hàng được nhập khẩu nhiều nhất

 Những con số đáng lưu ý của kinh tế Việt Nam 5 tháng đầu năm - Ảnh 12.

Đơn vị: tỷ USD

VNĐ vẫn ổn định kể cả khi nhiều đồng tiền ở các nền kinh tế mới nổi mất giá

Theo Đức Minh

Trí thức trẻ

Nguồn: Sưu tầm

For more okchances with coins, click here

Trả lời

error: Bài viết được bảo vệ!