Nghiên cứu của Cambridge: Việc thiếu các thuật ngữ tiêu chuẩn cho tiền crypto gây trở ngại cho kiểm soát toàn cầu

Theo một nghiên cứu của Trung tâm Tài chính thay thế Cambridge (CCAF) được công bố vào ngày 16 tháng 4, việc thiếu thuật ngữ tiêu chuẩn toàn cầu cho tài sản tiền kỹ thuật số là một trở ngại lớn cho việc áp dụng các chính sách quản lý rõ ràng trong ngành.

Theo báo cáo, một loạt các thuật ngữ chính trong ngành công nghiệp tiền kỹ thuật số thường được sử dụng thay thế cho nhau và không có định nghĩa rõ ràng, điều này cản trở cho việc kiểm soát toàn cầu.

Được thực hiện với sự hỗ trợ của Viện nghiên cứu Nomura (NRI), nghiên cứu này cung cấp một phân tích chi tiết về cảnh quan quy định hoạt động của tài sản tiền kỹ thuật số trong 23 khu vực pháp lý. Báo cáo lưu ý rằng dữ liệu nghiên cứu được thu thập chủ yếu thông qua nghiên cứu máy tính từ tháng 11 năm 2018 đến đầu tháng 2 năm 2019.

Theo nghiên cứu, bản thân thuật ngữ “tài sản crypto” không có một định nghĩa cụ thể và được sử dụng rộng rãi như một cụm từ ám chỉ các token kỹ thuật số được phát hành và chuyển giao trên công nghệ sổ cái phân tán (DLT), cụ thể là các hệ thống blockchain. Nghiên cứu lập luận rằng các thuật ngữ tài sản tiền kỹ thuật số và token có ý nghĩa khác nhau tùy thuộc vào ngữ cảnh.

Báo cáo cung cấp ba bối cảnh chính cho định nghĩa về tài sản tiền kỹ thuật số. Theo nghĩa rộng, thuật ngữ này bao gồm tất cả các loại token kỹ thuật số được phát hành và phân phối trên một blockchain. Từ góc độ trung gian, một tài sản tiền kỹ thuật số bao gồm tất cả các loại token kỹ thuật số trên một blockchain có quyền truy cập mở, không nhất thiết phải thực hiện một chức năng. Từ tầm nhìn hẹp, tài sản tiền kỹ thuật số chỉ đề cập đến các token kỹ thuật số trên các hệ thống DLT mở có vai trò thiết yếu trong hoạt động.

Các nhà nghiên cứu đã phác thảo thêm ba thách thức lớn mà các nhà quản lý tiền kỹ thuật số toàn cầu phải đối mặt.trước khi áp dụng các thuật ngữ được tiêu chuẩn hóa và được xác định rõ ràng, trước tiên cơ quan tài phán pháp lý nên hiểu sắc thái của thuật ngữ khác nhau và xác định thuật ngữ phù hợp nhất với mục tiêu quy định của chúng.

Ngoài ra, nghiên cứu của CCAF cho biết 82% các khu vực pháp lý được phân tích đã phân biệt các tài sản tiền kỹ thuật số có đặc điểm của một chứng khoán với các loại tiền kỹ thuật số khác. Dựa vào đó, các hoạt động liên quan đến tài sản tiền kỹ thuật số được coi là chứng khoán sẽ tự động được thực hiện theo thẩm quyền của luật chứng khoán địa phương.

Gần đây, chính phủ Pháp đang lên kế hoạch thuyết phục các quốc gia thành viên khác của Liên minh châu Âu chấp nhận các quy định tiền kỹ thuật số tương tự như của mình.

Theo Cointelegraph

Trả lời

error: Bài viết được bảo vệ!