Nghị viện Thái Lan phê chuẩn sửa đổi Luật chứng khoán cho phép phát hành chứng khoán được token hóa

Hội đồng lập pháp quốc gia Thái Lan Thái Lan đã chính thức cho phép phát hành chứng khoán được token hóa trên blockchain, tờ báo lớn The Bangkok Post đưa tin vào thứ Sáu, ngày 22 tháng 2.

Chính phủ sẽ sửa đổi Đạo luật Chứng khoán và Giao dịch, theo bài báo. Ngay khi những thay đổi có hiệu lực vào cuối năm 2019, các chứng khoán được token hóa như cổ phiếu và trái phiếu có thể được phát hành chính thức trên blockchain.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (Thai SEC) sẽ ban hành các quy tắc bổ sung để các nền tảng tiền kỹ thuật số có thể tìm kiếm giấy phép lưu ký chứng khoán. Theo phó thư ký Thái Lan Tipsuda Thavaramara, cơ quan quản lý cũng sẽ cho phép các doanh nghiệp hoạt động dưới dạng lưu ký chứng khoán và mã token kỹ thuật số để xin giấy phép như vậy.

Trước đây, hành động nói trên đã xác định Công ty lưu ký chứng khoán Thái Lan, công ty con của Sở giao dịch chứng khoán Thái Lan (SET), là công ty duy nhất được phép hoạt động như một bên lưu ký chứng khoán cho các hoạt động giao dịch chứng khoán của SET.

SEC Thái Lan cũng sẽ quyết định việc cung cấp mã token bảo mật được quy định theo đạo luật chứng khoán hiện hành hay nghị định của hoàng gia về tài sản kỹ thuật số. Quyết định này sẽ phụ thuộc vào các quyền và nghĩa vụ liên quan đến một mã token cụ thể, ấn phẩm lưu ý..

Đầu năm nay, Bộ Tài chính Thái Lan đã cấp giấy phép kinh doanh tài sản kỹ thuật số cho bốn công ty liên quan đến tiền kỹ thuật số theo khuyến nghị của Hội đồng SEC Thái Lan. Hai ứng viên khác đã không tuân thủ các quy tắc của SEC Thái Lan và đã bị từ chối.

Trung tâm Công nghệ Máy tính và Điện tử Quốc gia Thái Lan đang khám phá việc sử dụng blockchain trong bỏ phiếu điện tử. Giải pháp có thể được triển khai trong thời gian ngắn trong môi trường kín; ví dụ, công dân Thái Lan sống ở nước ngoài có thể đến một đại sứ quán hoặc lãnh sự quán để bỏ phiếu và xác minh danh tính của họ trên blockchain.

Trước đây, hành động nói trên đã xác định Công ty lưu ký chứng khoán Thái Lan, công ty con của Sở giao dịch chứng khoán Thái Lan (SET), là công ty duy nhất được phép hoạt động như một bên lưu ký chứng khoán cho các hoạt động giao dịch chứng khoán của SET.

SEC Thái Lan cũng sẽ quyết định việc cung cấp mã token bảo mật được quy định theo đạo luật chứng khoán hiện hành hay nghị định của hoàng gia về tài sản kỹ thuật số. Quyết định này sẽ phụ thuộc vào các quyền và nghĩa vụ liên quan đến một mã token cụ thể, ấn phẩm lưu ý..

Đầu năm nay, Bộ Tài chính Thái Lan đã cấp giấy phép kinh doanh tài sản kỹ thuật số cho bốn công ty liên quan đến tiền kỹ thuật số theo khuyến nghị của Hội đồng SEC Thái Lan. Hai ứng viên khác đã không tuân thủ các quy tắc của SEC Thái Lan và đã bị từ chối.

Bên vạnh đó, trung tâm Công nghệ Máy tính và Điện tử Quốc gia Thái Lan đang khám phá việc sử dụng blockchain trong bỏ phiếu điện tử. Giải pháp có thể được triển khai trong thời gian ngắn trong môi trường kín; ví dụ, công dân Thái Lan sống ở nước ngoài có thể đến một đại sứ quán hoặc lãnh sự quán để bỏ phiếu và xác minh danh tính của họ trên blockchain.

Theo Cointelegraph

Xem thêm: Bộ Tài chính Thái Lan cấp giấy phép cho ba sàn giao dịch tiền kỹ thuật số

Trả lời

error: Bài viết được bảo vệ!