MERCEDES BENZ THAM GIA DỰ ÁN BLOCKCHAIN

Mercedes Benz tham gia dự án Blockchain Hyperledger với tư cách thành viên cao cấp. Đây là ví dụ mới nhất cho thấy tiềm năng phát triển của một ngành công nghiệp khổng lồ nghiên cứu công nghệ blockchain.
Các nhà sản xuất ô tô Đức tham gia dự án Hyperledger ngay sau khi mua PayCash một trang thanh toán của châu Âu, một nền tảng thanh toán kỹ thuật số tại Luxembourg là cung cấp một số tùy chọn thanh toán bao gồm Bitcoin.
Hyperledger Project (hay Open Ledger Project trước đây) được công bố từ cuối năm 2015 là nỗ lực kết hợp của nhiều công ty và tổ chức nhằm xây dựng một quy chuẩn phát triển Blockchain gồm đầy đủ các công cụ cần thiết và có thể được áp dụng trong mọi ngành nghề lĩnh vực một cách dễ dàng. Với 250.000 $ phí thành viên hàng năm, mỗi thành viên cao cấp sẽ trực tiếp đóng góp vào quá trình phát triển của phát triển và triển khai blockchains. Năm 2016 Hyperledger đã phát triển với tốc độ 170% trung bình có 2 thành viên mới mỗi tuần. Hyperledger đã quy tụ hơn 100 thành viên gồm những công ty tập đoàn về công nghệ, kỹ thuật, tài chính hàng đầu thế giới điển hình như: IBM, Intel, Cisco, JP Morgan, Samsung, Mercedes Benz…
Brian Behlendorf, giám đốc Hyperledger của bố. “Sự đa dạng của các thành viên của chúng tôi tiếp tục phát triển, chứng minh rằng công nghệ blockchain có khả năng tác động nhiều ngành công nghiệp và biến đổi cách thức quy trình kinh doanh được xử lý”.

Nguồn: Sưu tầm

Trả lời

error: Bài viết được bảo vệ!