IBM nhận bằng sáng chế cho việc xác thực và chia sẻ dữ liệu được DLT hỗ trợ

Công ty khổng lồ công nghệ IBM đã được trao bằng sáng chế cho phương pháp chia sẻ dữ liệu di động sử dụng công nghệ sổ cái phân tán (DLT), theo tài liệu được công bố bởi Văn phòng Sáng chế và Thương hiệu Hoa Kỳ (USPTO) ngày 23 tháng 4.

Sản phẩm được mô tả trong đơn thể hiện sự tiếp tục của đơn đăng ký bằng sáng chế của Hoa Kỳ được nộp vào tháng 11 năm 2017 có tên là “Chia sẻ thông tin giữa các thiết bị di động”. IBM đề xuất một phương pháp được thực hiện bởi một bộ thiết bị di động để xác minh thông tin được chia sẻ giữa hai thiết bị.

Cụ thể, nền tảng có thể thu thập các thông tin riêng biệt và cung cấp cho các nút tính toán gần đó, với việc xuất bản tiếp theo một sự cố đã được xác minh trên một sổ cái phân tán. Các dữ liệu thu thập được tiếp tục sử dụng để  cập nhật thông tin.

Các đối tượng được kết nối trong hệ thống được đề xuất được báo cáo sẽ chia sẻ thông tin sự kiện giữa nhiều thiết bị di động với độ tin cậy an toàn và không cung cấp bên thứ ba đáng tin cậy. Tài liệu giải thích:

“Các đối tượng được kết nối có thể cảm nhận và / hoặc điều khiển từ xa trên cơ sở hạ tầng mạng lưới hiện có, tích hợp các đối tượng vật lý được kết nối vào các hệ thống dựa trên máy tính. Các đối tượng vật lý được kết nối có thể được nhận dạng thông qua hệ thống máy tính được nhúng mã của chúng, cho phép các đối tượng này được kết nối có thể tương tác với nhau trong cơ sở hạ tầng Internet hiện có.”

Đây là bằng sáng chế mới nhất trong danh sách dài các bằng sáng chế liên quan đến blockchain được IBM nộp hoặc nhận trong những tháng gần đây. Đầu tháng 4, IBM đã bổ sung một triển khai mới để quản lý dữ liệu và tương tác cho các phương tiện tự lái (SDV) vào kho tài sản của các bằng sáng chế blockchain. Các sản phẩm dường như là một hệ thống, trong đó SDV tương tác và dự đoán hành vi của những người lái xe không tự chủ gần đó.

Vào tháng 3, Cointelegraph đã báo cáo về một bằng sáng chế của IBM cho một ứng dụng nhằm cải thiện tính bảo mật của các mạng blockchain được cấp phép. Trong hồ sơ, IBM đã phác thảo các kỹ thuật bảo mật để chống lại các cuộc tấn công phát lại trong khi vẫn duy trì quyền cấp phép và quyền riêng tư của người dùng hợp lệ.

Theo Cointelegraph

Xem thêm: IBM tiết lộ thêm hai bằng sáng chế Blockchain cho quản lý cơ sở dữ liệu và bảo mật

Trả lời

error: Bài viết được bảo vệ!