“Hành động cần thiết cấp độ toàn EU” đối với tiền kỹ thuật số – Cơ quan Ngân hàng Châu Âu cho biết

Cơ quan Ngân hàng Châu Âu (EBA) đang kêu gọi các quy định được tiêu chuẩn hóa cho các hoạt động tiền kỹ thuật số trong EU. Cơ quan giám sát ngân hàng Châu Âu tin rằng một động thái như vậy sẽ loại bỏ sự phân xử không công bằng trong khi bảo vệ các nhà đầu tư trong toàn khối.

Một biểu mẫu giám sát chung

EBA đã truyền đạt sự kêu gọi của mình trong khuôn khổ khu vực về các quy định về tiền kỹ thuật số trong một báo cáo được công bố vào thứ Tư, ngày 9 tháng 1 năm 2019. Theo cơ quan quản lý ngân hàng, cách tiếp cận như vậy sẽ loại bỏ nhiều rủi ro vốn có trong lớp tài sản mới nổi.

Tập trung vào các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số và các nhà cung cấp ví, EBA lưu ý rằng các quy định tài chính hiện hành của EU là không thỏa đáng. Ở cấp quốc gia, cơ quan giám sát ngân hàng đã giải quyết các quy định khác nhau giữa các quốc gia thành viên.

Một đoạn trích từ báo cáo có nội dung:

“Những yếu tố này làm phát sinh các vấn đề tiềm ẩn, bao gồm liên quan đến bảo vệ người tiêu dùng, khả năng phục hồi hoạt động, tính toàn vẹn thị trường và sân chơi bình đẳng.”

Đối với EBA, việc có các luật về tiền kỹ thuật số khác nhau giữa các quốc gia thành viên tạo ra sự phân xử không mong muốn. Trong tình huống như vậy, EBA tin rằng, tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh, với các doanh nghiệp tại các quốc gia có quy định ít nghiêm ngặt hơn.

EBA cũng kêu gọi hoàn thiện việc mở rộng luật chống rửa tiền (AML) của EU để quy định cho ngành công nghiệp tiền kỹ thuật số. Vào giữa năm 2018, EU đã thông qua một chỉ thị AML nhằm vào tiền kỹ thuật số.

Quy định tiền kỹ thuật số tiêu chuẩn EU

Trong báo cáo của mình, EBA kêu gọi một cách tiếp cận thể hiện sắc thái để phát triển các quy tắc và tiêu chuẩn cho lớp tài sản mới nổi. Cuối cùng, cơ quan quản lý ngân hàng tuyên bố rằng Ủy ban châu Âu sẽ là ứng cử viên tốt nhất để tiến hành phân tích chi phí / lợi ích kỹ lưỡng về các quy tắc tiền kỹ thuật số cấp EU có thể đưa ra.

Ghi chú của EBA trong báo cáo:

“Bởi vì tốc độ và sự phức tạp của sự thay đổi, một cách tiếp cận trung lập về công nghệ và có chứng cứ trong tương lai là đáng mong muốn và sẽ được áp dụng trong việc phát triển bất kỳ đề xuất nào nếu có kết luận rằng cần có hành động ở cấp EU.”

EBA cũng xác định mức tiêu thụ năng lượng liên quan đến các hoạt động khai thác tiền kỹ thuật số là một phần không thể thiếu trong bất kỳ phân tích tổng thể nào về vấn đề quy định cấp EU. Đối với EBA, điều quan trọng là các bên liên quan phải cân bằng giữa đổi mới fintech với cam kết của EU đối với Thỏa thuận Paris nói riêng và quản lý biến đổi khí hậu nói chung.

Theo Bitcoinist – Cointelegraph

Trả lời

error: Bài viết được bảo vệ!