Lời mở đầu

Website được tạo thành và quản lý bởi những người tin tưởng và ủng hộ blockchain và tiền kỹ thuật số trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; OKChances thay đổi giao diện và cách thức đưa tin từ tháng 12/2018 nhằm tập trung đưa các thông tin liên quan đến sự phát triển blockchain và tiền kỹ thuật số.

Kể tư lúc đồng tiền kỹ thuật số đầu tiên – Bitcoin ra đời năm 2009 đến nay, hệ thống pháp lý quy định cho tiền kỹ thuật số vẫn còn chưa có định hình rõ ràng và trở thành một vấn đề vướng mắc cho sự phát triển và cản trở sự chấp nhận của tiền kỹ thuật số. Từ khi thay đổi giao diện nội dung, website cũng đặt ưu tiên đưa các nội dung về pháp lý về tiền kỹ thuật số mà dự đoán sẽ là nội dung chi phối việc thay đổi hệ thống pháp lý nhiều khu vực trên thế giới trong thời gian 2019 – 2021 và giúp định hình các khung pháp lý với các mức độ ưu tiên phù hợp cho tiền kỹ thuật số tương đương với khả năng chấp nhận – đổi mới của từng quốc gia và khu vực.

Website hiện tại đang trong giai đoạn chuyển tiếp thay đổi cách thức đưa tin nên không tránh khỏi việc dùng từ có phần chưa thống nhất ở những bài đăng trước tháng 1/2019. Hy vọng website sẽ là một nơi cung cấp các thông tin hữu ích cho những bên quan tâm và đầu tư tiền kỹ thuật số,

Chủ sở hữu website: Mr. Robert Tran

Nhân sự quản lý chính website:

  1. Năm 2016 – tháng 11/2018: Mr. Robert Tran (Hỗ trợ: Ms. Lucy Tran (3/2018), Ms. Gabriella (10/2018));
  2. Tháng 12/2018 – 05/2019: Ms. Lucy Tran (Hỗ trợ: Ms. Gabriella (12/2018 – 1/2019), Ms. Amy Nguyen (3/2019-5/2019));
  3. Tháng 06/2019: Mr. Robert Tran

Các quý đọc giả có góp ý và mong muốn hợp tác với website có thể gửi email về [email protected] hoặc để lại nội dung tại mục Liên hệ.

error: Bài viết được bảo vệ!