G20: Cập nhật nội dung Đề xuất quy định đối với tài sản mã hóa, tiền tệ mã hóa và Blockchain!

Cuộc họp G20 – diễn đàn của 20 nền kinh tế lớn gồm 19 quốc gia có nền kinh tế lớn nhất và Liên minh châu Âu – đã kết thúc ngày hôm qua. Cuộc họp đã đi đến những thống nhất chung của các đất nước đối với vấn đề quy định, quản lý thị trường tiền điện tử!

Chúng tôi xin cập nhật nội dung cuộc họp:

Đồng ý Không đồng ý
Đồng ý về ban hành pháp lý đối với việc sử dụng và sở hữu tiền điện tử Không đồng ý về giả định tội phạm
Đồng ý với tính minh bạch và hiệu quả của Quản trị Công khai thông qua việc sử dụng Blockchain Không đồng ý về việc dập tắt quy trình hay các nhà kinh doanh với các quy định phản tác dụng
Đồng ý suy nghĩ độc lập với vai trò của một quốc gia mà chúng ta muốn có trong ngành công nghiệp sáng tạo này Không đồng ý bám theo các đề nghị mù quáng của các quốc gia dẫn đầu và các tổ chức quốc tế
Đồng ý feedback xây dựng và phản biện đa ngành Không đồng ý cải cách thu thuế
Đồng ý xây dựng bản KYC dựa trên nền tảng hợp lý cho các trung gian, sàn giao dịch Không đồng ý ngăn cản các giao dịch riêng tư, bảo mật giữa các cá nhân
Đồng ý phát triển kỹ năng của chính phủ trong việc truy xuất nguồn gốc Không đồng ý giám sát phòng ngừa các cá nhân
Đồng ý sử dụng tiền điện tử như là một phương pháp thanh toán hiệu quả Không đồng ý thu thuế tiền điện tử khi sử dụng như là một phương pháp thanh toán
Đồng ý thông qua công nghệ cho cộng đồng và nâng cao năng suất Không đồng ý gây ra nỗi sợ hại cho cư dân và các quốc gia
Đồng ý xem xét các điều luật hiện hành và xem xét nó phù hợp hay cần điều chỉnh Không đồng ý các điều luật khó hiểu
Đồng ý đa dạng tài sản mã hóa, cách thức sử dụng và công nghệ Không đồng ý đối xử mọi thứ giống với các định nghĩa mơ hồ
Đồng ý cho ngân hàng và thị trường vốn trở nên các thành phần năng động của thị trường tài sản mã hóa Không đồng ý theo đuổi và ngừng các tài khoản liên kết với doanh nghiệp crypto hoặc cá nhân
Đồng ý phát triển thị trường tài chính mới cho tài sản mã hóa Không đồng ý yêu cầu giống nhau với các thị trường truyền thống
Đồng ý thông qua Blockchain như là chứng nhận số và chứng nhận bất biến Không đồng ý mô hình kém hiệu quả không phù hợp với các mô hình kinh tế kỹ thuật số
Đồng ý phát triển điều luật riêng cho từng dự án mới Không đồng ý ngăn cản các điều luật cho các khu vực mới

(Theo Cafebitcoin)

Trả lời

error: Bài viết được bảo vệ!