Ernst&Young giới thiệu công cụ thuế để báo cáo về tiền kỹ thuật số

Công ty kiểm toán và dịch vụ chuyên nghiệp trong nhóm Big Four – Ernst & Young (EY) đã ra mắt một công cụ kế toán và chuẩn bị các khoản thuế đối với việc nắm giữ tiền kỹ thuật số, theo thông cáo báo chí được công bố vào ngày 4 tháng 3.

Công cụ mới có tên EY Crypto-Asset Account and Tax (Thuế và kế toán cho tài sản kỹ thuật số – CAAT) được thiết kế để cải thiện tính toán kế toán và thuế cho các giao dịch tiền kỹ thuật số của cả khách hàng tổ chức có hoạt động liên quan đến tiền kỹ thuật số trên bảng cân đối kế toán và các cá nhân giao dịch tài sản tiền kỹ thuật số ở quy mô nhỏ hơn. Dịch vụ này sẽ có sẵn cho những người sử dụng EY TaxChat và cho các khách hàng của những dịch vụ EY Private Client.

EY CAAT được báo cáo có thể nhận thông tin về các giao dịch tiền kỹ thuật số từ hầu như tất cả các sàn giao dịch chính của thống kê, hợp nhất dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau và tự động tạo báo cáo, bao gồm báo cáo thuế của Sở Thuế vụ (IRS) liên quan đến tiền kỹ thuật số. EY nói rằng họ đã đăng ký cho một số lượng tăng đáng kể cho khách hàng sở hữu tài sản tiền kỹ thuật số.

Tháng trước, Công ty phần mềm khai thuế của Hoa Kỳ – TurboTax Online đã hợp tác với Công ty CoinsTax để thêm việc tính toán thuế bằng tiền kỹ thuật số vào các dịch vụ của mình. Dịch vụ sẽ cho phép người dùng nhập dữ liệu giao dịch trực tiếp từ các sàn giao dịch lớn. Sau khi tính toán, báo cáo thu nhập và thu nhập vốn có thể được tải xuống hoặc tải trực tiếp vào Biểu mẫu 1040 Nhóm D.

Vào tháng 1, Công ty dịch vụ ví và sàn giao dịch tiền kỹ thuật số lớn của Mỹ Coinbase đã bổ sung tài nguyên cho khách hàng ở Hoa Kỳ để yêu cầu giao dịch tiền kỹ thuật số về thuế của họ thông qua tích hợp với TurboTax. Người dùng Coinbase.com và Coinbase Pro hoàn toàn có thể tự động nhập các giao dịch vào một phần mới, dành riêng cho tiền kỹ thuật số trên phần mềm TurboTax Premier.

Trong khi đó, tiểu bang Ohio của Hoa Kỳ đã trở thành tiểu bang đầu tiên cho phép các doanh nghiệp nộp thuế bằng cách sử dụng Bitcoin (BTC). Các doanh nghiệp được phép trả 23 loại thuế khác nhau bằng BTC thông qua một cổng thông tin trực tuyến đã được thiết lập bởi văn phòng kho bạc của tiểu bang.

Theo Cointelegraph

Trả lời

error: Bài viết được bảo vệ!