DAO là gì?

DAO là gì?

Nhiều người trong chúng ta luôn mơ tưởng về một cấu trúc tổ chức không cần quản lý phân cấp. Một trong những giải thích tốt nhất về DAO thuộc về một nhà báo Cointelegraph:

“Hãy tưởng tượng một máy bán hàng tự động không chỉ lấy tiền, bán cho bạn một món đồ ăn vặt mà còn sử dụng số tiền đó để tự động đặt hàng lại. Máy cũng tự động đặt dịch vụ vệ sinh và trả tiền thuê. Hơn nữa khi bỏ tiền vào máy đó, bạn và những người dùng khác đã góp phần giúp máy quyết định nó phải đặt món đồ ăn vặt nào và nó nên được vệ sinh tần suất như thế nào. Máy đó không cần người quản lý, tất cả các quy trình đó đều được viết sẵn thành mã.”

Điều chỉnh bởi sự đồng thuận

DAO – hay “một tổ chức tự trị phi tập trung của Cel” – được điều hành bởi các thành viên của nó thông qua sự đồng thuận. Sự đồng thuận chính là là phần ớn các bên liên quan đồng ý khi quyết định di chuyển hoặc rút tiền. Việc quản lý tổ chức theo quy tắc được viết thành một tổ hợp các hợp đồng thông minh. DAOs cũng yêu cầu các tổ chức sử dụng token để khen thưởng cho các hoạt động nội bộ. Một nhà đầu tư DAO có quyền bỏ phiếu trong quá trình ra quyết định. Một DAO sẽ trở nên độc lập và chủ động ra khỏi người tạo ra nó vì mục đích bảo mật.

Ý tưởng về DAO nảy sinh từ việc phát hành Bitcoin thành công trong năm 2009. Các nhà đầu tư bắt đầu tưởng tượng ra một thế giới không có người trung gian và mọi thứ sẽ diễn ra tự chủ. Tuy nhiên người ta cũng lo ngại rằng một khi hợp đồng thông minh cho DAO được tạo ra nó sẽ không thể bị thay đổi. Dù có lỗi trong hợp đồng cũng không thể sửa lại được. Đó là lý do tại sao một số người vẫn cảnh giác với việc tạo mã tự trị không thể đảo ngược.

DAO lại không phải là DAO

Cẩn thận nhé, DAO – một loại hình tổ chức – không giống với “The DAO” – tên gọi được thông qua của một trong những triển khai đáng chú ý đầu tiên trên mạng hợp đồng thông minh Ethereum bị thất bại thảm hại do lỗi mã hóa. Ngày nay, các DAO phổ biến bao gồm Digix và MakerDAO giao dịch token đổi lấy vàng hay đô-la Mỹ. DAOStack là một hệ thống hoạt động khác dành cho trí tuệ tập thể cho phép tổ chức độc lập hợp nhất và tạo ra các hoạt động khởi chạy, công ty và hoạt động phi lợi nhuận kể từ khi ra mắt vào năm 2018.

DAO không thể xây dựng sản phẩm, viết mã hoặc thậm chí phát triển bất kỳ loại phần mềm hoặc phần cứng nào. Nói chung DAO là một phương pháp hiệu quả để đảm bảo dân chủ bằng cách sử dụng công nghệ tiền kỹ thuật số. Các bên liên quan được bỏ phiếu để thêm hoặc thay đổi quy tắc hiện có,… Lợi ích lớn nhất của DAO là cách điều hành tổ chức hiệu quả mà không cần đến trung gian mà vẫn hoạt động tốt. Ý tưởng này có thể khởi chạy trong thời gian ngắn nhất với hiệu quả cao nhất khi được áp dụng cho bán hàng đám đông hoặc IPO. Trong tương lai, các DAO sẽ tạo ra nhiều mô hình kinh doanh mà trước đây không thể thực hiện được, và hy vọng rằng chúng ta có khả năng nắm bắt tất cả cách thức hoạt động của các tổ chức có cấu trúc kỹ thuật, bao gồm quỹ phòng hộ phi tập trung, ủy quyền chính phủ, các nhà cung cấp tiện ích công cộng phi tập trung, và nhiều hơn nữa.

Theo Mypura

Trả lời

error: Bài viết được bảo vệ!