Chính quyền Colorado ký dự luật thân thiện với tiền kỹ thuật số

Jared Polis, Thống đốc bang Colorado, đã ký một dự luật thân thiện với tiền kỹ thuật số, miễn trừ các token kỹ thuật số khỏi luật chứng khoán của bang – nếu mục đích chính của chúng là để tiêu dùng.

Đạo luật token kỹ thuật số của Colorado

Vào tháng 11, các nguồn tin đã báo cáo rằng Đại diện Hoa Kỳ – Jared Polis, một người ủng hộ tiền kỹ thuật số và blockchain nổi tiếng, đã trở thành Thống đốc bang Colorado.

Vào ngày 6 tháng 3, Theresa Szczurek nói rằng Polis đã ký Đạo luật token kỹ thuật số bang Colorado. Đạo luật này dự kiến sẽ có hiệu lực vào ngày 2 tháng 8 năm 2019 và nhằm mục đích củng cố vị trí của bang là “một trung tâm của các công ty và doanh nhân tìm cách sử dụng các hệ thống kinh tế tiền kỹ thuật số để cung cấp các nguồn lực cho các mô hình kinh doanh dựa trên công nghệ blockchain.”

Dự luật nêu rõ những điều không chắc chắn mà các công ty phải đối mặt khi mua, bán và thậm chí phát hành tiền kỹ thuật số của riêng họ. Nó cũng miễn trừ một số token kỹ thuật số khỏi các quy định của chứng khoán nhà nước.

Sự miễn trừ dựa trên mục đích

Đạo luật về token kỹ thuật số của Colorado sẽ miễn trừ hiệu quả các loại tiền kỹ thuật số khỏi luật chứng khoán của bang nếu “mục đích chính của token kỹ thuật số là mục đích tiêu dùng.”

Ngoài ra, luật cũng đang giải quyết mô hình gây quỹ ICO. Nó quy định rằng các token được phát hành thông qua chiến dịch gây quỹ cộng đồng thuộc loại sẽ được miễn quy định về chứng khoán nếu:

“Nhà phát hành token kỹ thuật số tiếp thị mã token kỹ thuật số được sử dụng cho mục đích tiêu dùng và không tiếp thị token kỹ thuật số sẽ được sử dụng cho mục đích đầu cơ hoặc đầu tư.”

Do đó, mã token kỹ thuật số sẽ phải tuân theo các quy định về chứng khoán nếu chúng được sử dụng cho “mục đích đầu cơ hoặc đầu tư”.

Luật cũng quy định các miễn trừ sẽ được cho phép. Theo tài liệu, mỗi công ty phát hành token kỹ thuật số sẽ gửi thông báo về ý định với ủy viên chứng khoán để xem xét đủ điều kiện để được miễn trừ hay không.

Theo Bitcoinist

Trả lời

error: Bài viết được bảo vệ!