Cách đăng ký gia nhập vào AVALON LIFE

BƯỚC 1: Để tham gia cùng Avalon-Life chúng ta cần 1 ID người bảo trợ.

Ví dụ:  AVX86918

Hoặc click vào link của người giới thiệu: https://avalon-life.com/reg/AVX86918

BƯỚC 2: Chúng ta điền thông cá nhân theo mẫu được điền sẵn trong hình minh hoạ.

BƯỚC 3: Điền thông cá nhân và địa chỉ, ô điều khoản.

Anh/Chị đọc qua bằng cách kéo con trỏ chuột khi nào ô VUÔNG hiện lên chúng ta gõ YES vào ô vuông.

Lập lại việc nhập YES vào ô vuông cho 3 điều khoản còn lại Click Create an account.

BƯỚC 4: Kích hoạt tài khoản bằng Link trong mail đăng ký tài khoản lúc ban đầu.

BƯỚC 5: Hoàn thành điền thông tài khoản.

  • Mật khẩu.

  • Nhắc lại mật khẩu

  • Chọn câu hỏi bí mật. (Ghi nhớ câu trả lời bí mật để sư dụng cho các thao tác sau này)

BƯỚC 6: Đăng nhập tài khoản.

  • Đăng nhập bằng gmail.

  • Sử dụng mật khẩu vừa thay đổi.

Bước 7: Hoàn thành thông tài khoản. Tại trang chủ chọn My Account -> chọn Menu Profile

BƯỚC 8: Tạo Pin Code + Gán địa chỉ ví Blockchain cố định cho tài khoản.

Ở bước này cần lưu ý. Phải sử dụng “Mật Khẩu và Câu trả lời bí mật mới có thể đặt Pin Code + Dán địa chỉ ví Blockchain

BƯỚC 9: Điền xong thông Xác nhận mã Pin Code + Địa chỉ ví thì xuống dưới trang chọn Save & Kiểm tra thông Xn xác thực Pin code + Ví Blockchain.

 Chúc mừng bạn đã đăng ký thành công đăng ký cho 1 tài khoản mới.

 ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN AVALON-LIFE TẠI ĐÂY

CHÚC ANH/CHỊ/EM THÀNH CÔNG!!!

Trả lời

error: Bài viết được bảo vệ!