Stablecoin dựa trên fiat

stablecoins không phải là tiền điện tử

Việc thiếu tính thống nhất trong stablecoins đã khiến Cơ quan Dịch vụ Tài chính của Nhật Bản (FSA) kết luận rằng stablecoins không phải là tiền điện tử. Cơ quan dịch vụ tài chính của Nhật Bản (FSA) gần đây đã thông báo rằng họ không cho rằng stablecoin …

Xem thêm »
error: Bài viết được bảo vệ!