Bitcoin

 Nhận định của Daniel Masters – cựu lãnh đạo ngân hàng đầu tư kỹ thuật số Coinshares

Daniel Masters, hiện đang là chủ tịch của ngân hàng đầu tư kỹ thuật số Coinshares và giám đốc đầu tư tại Global Advisors. Daniel Masters, trước đây là cựu lãnh đạo của JPMorgan Banker về năng lượng toàn cầu, cho biết rằng thị trường tiền mã hóa đang thúc …

Xem thêm »

Lightning + NFC? The New Plan to Bring Bitcoin to Retail

Imagine a way to expand bitcoin payments to millions per second. Now, imagine a clunky, command-line interface. That’s the extent of the divide between the vision enabled by bitcoin’s best-yet scaling solution, the lightning network, and the current state of its design. But while that’s daunting, developers are moving ahead …

Xem thêm »
error: Bài viết được bảo vệ!