Dash

Dash CEO Ryan Taylor: “Dash is in many ways a better Bitcoin”

Dash-CEO Ryan Taylor. © Dash, Montage: Trending Topics Dash, short for „digital cash“, is the sixth biggest crypto currency by market cap worldwide to date. Since the beginning of 2017, its price, like a lot of other crypto currencies, has seen an explosion. Whereas Bitcoin is a popular currency for …

Xem thêm »

Tổng Quan Về Dashcoin

1. Dashcoin là gì? Dash (trước đây gọi là Darkcoin và XCoin ) là một mã nguồn mở peer-to-peer cryptocurrency cung cấp các giao dịch tức thời (InstantSend), giao dịch cá nhân (PrivateSend) và mã thông báo có thể hoán đổi Dash có một hệ thống quản lý và ngân …

Xem thêm »
error: Bài viết được bảo vệ!