Sự kiện

Genesis C.A.T. meetup: Ngành công nghiệp blockchain của Việt Nam đang đứng trước một cuộc cách mạng

Vào ngày 17 tháng 1, cuộc gặp gỡ Genesis C.A.T được tổ chức bởi nhóm Genesis và đồng chủ nhà với vốn LD và ChainUP đã được tổ chức thành công tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Đây là trạm dừng thứ 8 trong chương trình roadshow toàn …

Xem thêm »
error: Bài viết được bảo vệ!