Ứng dụng

Quan hệ đối tác của Liên Hợp Quốc triển khai chương trình hệ thống thầy thuốc và chăm sóc tâm lý từ xa dựa trên Blockchain ở Đông Phi

Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) sẽ hợp tác với các công ty với hệ thống thầy thuốc và chăm sóc sức khỏe từ xa dựa trên blockchain doc.com để mở rộng các dịch vụ hỗ trợ tâm lý cơ bản miễn phí trên …

Xem thêm »
error: Bài viết được bảo vệ!