Sáng chế

Amazon nộp hồ sơ đăng ký bằng sáng chế Proof-of-work sử dụng công nghệ mã hóa

Trong tuần này Amazon đã nộp bằng sáng chế cho hệ thống bằng chứng công việc (Proof-of-work) sử dụng công nghệ mã hóa để tạo cây cấu trúc dữ liệu Merkle. Mạng Bitcoin và Ethereum đã sử dụng những “cây băm” như vậy để xác minh nội dung của dữ …

Xem thêm »

Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán toàn cầu MasterCard đã được cấp bằng sáng chế của Hoa Kỳ cho một phương thức tăng tốc các giao dịch tiền mã hóa.

Một tài liệu được xuất bản vào thứ Ba bởi Văn phòng Sáng chế và Thương hiệu Hoa Kỳ (USPTO) mô tả bằng sáng chế mới nhất của MasterCard như là một “phương pháp và hệ thống liên kết các tài sản dựa trên blockchain với các tài khoản tiền …

Xem thêm »
error: Bài viết được bảo vệ!