Sáng chế

Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán toàn cầu MasterCard đã được cấp bằng sáng chế của Hoa Kỳ cho một phương thức tăng tốc các giao dịch tiền mã hóa.

Một tài liệu được xuất bản vào thứ Ba bởi Văn phòng Sáng chế và Thương hiệu Hoa Kỳ (USPTO) mô tả bằng sáng chế mới nhất của MasterCard như là một “phương pháp và hệ thống liên kết các tài sản dựa trên blockchain với các tài khoản tiền …

Xem thêm »
error: Bài viết được bảo vệ!