BLOCKCHAIN – CHUỖI KHỐI (cỗ máy an toàn và đáng tin tưởng)

Blockchian có thể coi là một quyển sổ cái ghi tất cả các giao dịch, được phân phối ngang hàng, không có quốc gia tổ chức nào quản lý. Blogchain sử dụng những thuật toán mã hóa hết sức phức tạp nhằm mã hóa các giao dịch ngăn chăn việc giả mạo.
Tại sao Blockchain lại an toàn và chính xác? Chính do tính chất của Blockchain là một quấn sổ cái phân tán ngang hàng và vô chủ. Tất cả các máy tính trên thế giới khi cài blockchain đều tham gia vào quá trình xác thực và kiểm toán các giao dịch một cách độc lập và được ghi nhận tại rất nhiều nơi. Chính vì lý do này nên việc tấn công thay đổi thông tin trên Blockchain gần như là điều không thể, tất cả các thông tin không hợp lệ xuất hiện trên hệ thống sẽ bị loại bỏ bằng cách chọn theo số đông. Chính vì vậy có càng nhiều máy tính tham gia vào hệ thống blockchain thì độ tin cậy, an toàn của blockchain càng cao.
Về thuật toán mã hóa, Blockchain sử dụng hàm băm SHA256 (Secure Hash Algorithm – Thuật toán giải băm an toàn) được chấp nhận bởi FIPS dùng để chuyển một đoạn dữ liệu nhất định thành một đoạn dữ liệu có chiều dài không đổi với xác suất khác biệt cao. Công nghệ blockchian có thể phát triển rất nhiều ứng dụng khác nhau và tiền điện tử Bitcoin là một trong số đó. Đặc biệt Ethereum là một trong số những đồng tiền ảo tận dụng rất nhiều những tính năng vượt trội của blockchain.
Theo diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) 2016 bình chọn 10 công nghệ có thể làm thay đổi cuộc sống của con người trong tương lai gần thì trong đó công nghệ Blockchain được xếp thứ 3

Kết quả hình ảnh cho BLOCKCHAIN - CHUỖI KHỐI (cỗ máy an toàn và đáng tin tưởng)

Nguồn: Sưu tầm

Trả lời

error: Bài viết được bảo vệ!