Bảo tàng lớn của Mỹ chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin

Trung tâm Khoa học Great Lakes – một bảo tàng lớn với cơ sở giáo dục nằm ở trung tâm thành phố Cleveland, Ohio, sẽ chấp nhận Bitcoin như là một phương thức thanh toán mới, bắt đầu từ 13/11

Trung tâm Khoa học Great Lakes – một bảo tàng lớn với cơ sở giáo dục nằm ở trung tâm thành phố Cleveland, Ohio, sẽ chấp nhận Bitcoin như là một phương thức thanh toán mới, bắt đầu từ 13/11.

Kirsten Ellenbogen, Giám đốc điều hành của Trung tâm Khoa học Great Lakes, nói rằng họ đã quyết định chấp nhận tiền điện tử để tạo điều kiện cho sự phát triển của hệ sinh thái blockchain tại địa phương.

Ellenbogen nói: “Chấp nhận bitcoin chỉ là một phần nhỏ trong kế hoạch để phát triển một hệ sinh thái blockchain ở Cleveland.”

Không phải là bảo tàng đầu tiên chấp nhận Bitcoin
Bảo tàng của vùng duyên hải Bend ở Texas và St. Petersburg Bảo tàng Lịch sử ở Florida đã chấp nhận BTC trong một thời gian dài. Vào năm 2013, Bảo tàng vùng duyên hải ven biển Bend trở thành bảo tàng đầu tiên chấp nhận Bitcoin. Và Trung tâm khoa học Great Lakes chính thức là bảo tàng thứ ba ở Mỹ chấp nhận tiền điện tử như là một phương thức thanh toán.

Nguồn tham khảo : CNN/bigcoinVietNam

Trả lời

error: Bài viết được bảo vệ!