Swiscoin là gì?

Swiscoin là gì?

Swiscoin là một phiên bản lite của Bitcoin sử dụng scrypt là một thuật toán bằng chứng của công việc.

  • 60 phút chỉ tiêu khối
  • nửa trợ cấp 840k khối (~ 4 năm)
  • ~ 3,1 tỷ tổng tiền xu
  • 12 xu cho mỗi khối
  • 10 khối nhắm mục tiêu lại khó khăn

Để biết thêm thông tin, cũng như một phiên bản nhị phân ngay lập tức sử dụng được của khách hàng sofware Swiscoin, xemhttp://www.swisopensource.com

giấy phép

Swiscoin được phát hành theo các điều khoản của giấy phép MIT. Xem COPYINGđể biết thêm thông tin hoặc xemhttp://opensource.org/licenses/MIT .

Nguồn: swiscoinvietnam[dot]com

For more okchances with coins, click here

error: Bài viết được bảo vệ!