Zcash

Thông tin về Zcash (ZEC)

Zcash (ZEC) là một đồng tiền điện tử phân quyền mã nguồn mở được ra mắt vào tháng 10 năm 2016 và được “fork” từ Bitcoin. Trọng tâm chính của Zcash là bảo mật và ẩn danh các giao dịch. Dự án sử dụng một công nghệ gọi là “Zerocash”, …

Read More »
error: Bài viết được bảo vệ!