Ethereum Classic

TIỀM NĂNG CỦA ETHEREUM CLASSIC (ETC)

Tháng 7 năm 2015, ngã ba cứng (Hard Fork Ethereum) đã phân chia giữa Ethereum (ETH) và Ethereum Classic (ETC) thành hai loại tiền thuật toán khác nhau. Rất nhiều người đã không nghĩ rằng ETC sẽ tồn tại lâu dài. Nhưng gần 2 năm sau khi phân tách, ETC …

Read More »
error: Bài viết được bảo vệ!